Robòtica

Robòtica


Amb el Projecte de Robòtica els nostres objectius són:

1. Promoure el treball cooperatiu (coordinació, resolució de conflictes, presa de
decisions comunes, respecte envers les idees dels companys, etc).
2. Treballar per projectes i, mitjançant els robots, accedir als continguts curriculars de
manera diferent i lúdica.
3. Comprendre i utilitzar el llenguatge de programació desenvolupant el llenguatge
computacional.
4. Construir seqüències ordenades d'accions per a la resolució de problemes del món
real, tot formulant prèviament diverses hipòtesis. Estructurar i ordenar el
pensament per aconseguir que el robot superi els reptes que li hem fixat.
5. Verbalitzar les seves observacions, els seus progressos i les seves conclusions.
6. Aprenentatge per assaig-error, mètode científic.
7. Desenvolupar i millorar capacitats matemàtiques i lògiques
8. Fomentar l'esperit científic en els alumnes.

 

En l'enllaç següent podeu veure alguns vídeo:

https://youtube.com/channel/UC_QFAuD8vVwE1DX7i-3MQIw